ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 325
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.68-037 สายบ้านพุมุดเชื่อมพุตะเคียน ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด ตำบลท่าเสา กว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 พฤษภาคม 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท่าน้ำทับตองพร้อมรางระบายน้ำทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี28 พฤษภาคม 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4180 กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.68-037 สายบ้านพุมุดเชื่อมพุตะเคียน ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด ตำบลท่าเสา กว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.68-037 สายบ้านพุมุดเชื่อมพุตะเคียน ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด ตำบลท่าเสา กว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2567
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2567
จ้างถมดินปรับพื้นที่พร้อมเทคอนกรีตข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 เมษายน 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านไร่นายทวี ทรัพย์เงิน ถึง ไร่นางวรรณา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาม่วง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 เมษายน 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านผู้กองมานิช เพ็งเลา) หมู่ที่ ๖ บ้านพุม่วง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 เมษายน 2567