ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 313
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านวังเขมร ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๗ บ้านพุมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 พฤศจิกายน 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายท่าน้ำทับตองพร้อมรางระบายน้ำทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่7 พฤศจิกายน 2566
ก่อสร้างระบบประปา พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๗ บ้านพุมุด7 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรีสอร์ทบ้านวังใหญ่ถึงไร่ผู้การธีรชัย) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรีสอร์ทบ้านวังใหญ่ถึงไร่ผู้การธีรชัย) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 พฤศจิกายน 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรีสอร์ทบ้านวังใหญ่ถึงไร่ผู้การธีรชัย) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่6 พฤศจิกายน 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤศจิกายน 2566
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ประจำปีงบประมาณ 2567)31 ตุลาคม 2566
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านวังเขมร ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี27 ตุลาคม 2566