ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 313
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างบริการในการจัดทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางลงคุ้ม ๑๒ พี่น้อง (ทางลงแก่งระเบิด) หมู่ที่ ๔ บ้านพุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพระองค์เจ้า หมู่ที่ ๔ บ้านพุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กันยายน 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดพุองกะ ถึงไร่ลุงจวบ หมู่ที่ ๔ บ้านพุองกะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2566
จ้างปรับปรุงไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบ้านนายสมคิด อ่อนบุญธรรม หมู่ที่ ๑ บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบ้านนายพิศาล เจืออรุณ หมู่ที่ ๑ บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบ้านนายปัญญา เหภูลอย หมู่ที่ ๑ บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบ้านนายนำ ลิ้มไพบูลย์กุล หมู่ที่ ๑ บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2566