ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 5 มีนาคม 2567 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 เมษายน 2566 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2
 ประเภท : สถิติการเงิน 10 เมษายน 2566 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 มีนาคม 2566 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 16 มกราคม 2566 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 มกราคม 2566 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ธันวาคม 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2566 (เดือน พฤศจิกายน 2565)
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 พฤศจิกายน 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2566 (เดือน ตุลาคม2565)
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 ตุลาคม 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (เดือน กันยายน) 2565