ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 11 results.
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563