การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Displaying 1-4 of 4 results.
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 2567
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565