แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 28 results.
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) ปรับปรุง ครั้งที่ 1
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2567-2569)
แผนอัตรากำลัง (พ.ศ.2567-2569)