แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 27 results.
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2567-2569)
แผนอัตรากำลัง (พ.ศ.2567-2569)
การประเมินประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ