ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 313
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายมนตรี ผลฝัก) หมู่ที่ 8 บ้านพุเตย ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายพุเตย ซอย2) (สระสี่มุม) หมู่ที่ 8 บ้านพุเตย ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางกัญจนพัช สระทองลอย) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยไทยใหม่) หมู่ที่ 4 บ้านพุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านผู้ใหญ่ชอบ คงมีผล) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายจู๋ ราชา) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อเครื่องออกกำลังกายภายในตำบลท่าเสา หมู่ที่ ๑-๑๑ สำหรับติดตั้งหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาม่วงและหมู่ที่ ๑๑ บ้านพุลาด ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายสมพล ยืนยงค์ หมู่ที่ 6 บ้านพุม่วง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2567
ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2567