ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 313
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายอนุ เกตุแดง ถึงบ้านนางวาสนา จันทร์ละออ) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 สิงหาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายอนันต์ เกตุแดง) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 สิงหาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงหนา ปุริมาตา พุตะเคียน หมู่ที่ ๔ บ้านพุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ช่วยทิพวัลย์ จันทร์ขำ หมู่ที่ ๔ บ้านพุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทยใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านพุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดพุองกะ ถึงบ้านนางสมบัติ ศีลธรรม) หมู่ที่ ๔ บ้านพุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบล็อกวาล์ว) หมู่ที่ ๔ บ้านพุองกะ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 กรกฎาคม 2566