ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 313
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างโรงสูบน้ำ อบต.ท่าเสา หมู่ที่ 3 บ้านท่าเสา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 กรกฎาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๙ ต้นพุ) หมู่ที่ ๕ บ้านพุพง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไร่นายทวี ทรัพย์เงิน ถึง ไร่นางวรรณา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาม่วง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถ้ำเจ้าแม่กวนอิม) หมู่ที่ ๖ บ้านพุม่วง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๙ ต้นพุ) หมู่ที่ ๕ บ้านพุพง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๙ ต้นพุ) หมู่ที่ ๕ บ้านพุพง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงบริเวณจัดงานโครงการไทรโยคเมืองผลไม้มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา และผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาบริการจัดบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการไทรโยคเมืองผลไม้มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลท่าเสา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่บริเวณงานและ จุดถ่ายภาพ เพื่อใช้ในการจัดงานโครงการไทรโยคเมืองผลไม้มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลท่าเสา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์และเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม (พร้อมติดตั้งและรื้อถอน) โครงการไทรโยคเมืองผลไม้มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาและงานผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลท่าเสาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กรกฎาคม 2566