ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 313
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายนำ ลิ้มไพบูลย์กุล) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายดำรง เขาแก้ว ถึง บ้านนางจำนง ศรีโสภา) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายชูชาติ สดใส ถึง นายสวิก ทองบาง) หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.68-037 สายบ้านพุมุดเชื่อมพุตะเคียน ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด ตำบลท่าเสา กว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี28 มีนาคม 2567
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (ซอยบ้านนายเสงี่ยม) หมู่ที่ 2 บ้านวังใหญ่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2567
จ้างโครงการถนนลูกรังบดอัดแน่น (สายบ้านนางสมาน บุญสว่าง) หมู่ที่ ๕ บ้านพุพง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง (ทางลงแพสูบน้ำบ้านเขาโทน) หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2567