แผนการดำเนินการ

Displaying 6-8 of 8 results.
แผนการดำเนินงาน
ไม่มีข้อมูล!!
การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556
มอบอำนวจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2556