ประชุมกรรมการคณะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

9 กรกฎาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
นายชัยเฉลิม นุชนุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เป็นประธานประชุมกรรมการคณะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาให้เป็น อำนาจของคณะพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าเสา

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!