ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานจ้าง

29 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!