นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ลงพื้นที่พิจารณาอนุมัติโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมุ่ 1 บ้านช่องแคบ

9 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายชัยเฉลิม นุชนุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ลงพื้นที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมของโครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลังแปรรูปบ้านช่องแคบ หมู่ 1 ในการลงทุนการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยมีนายนิวัฒน์ สุดวิเวก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา, นายสหรัช รักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านช่องแคบ, นางปวีย์ธิดา พิพัฒธนาพงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง, นางขวัญเนตร์ กาญจนฤทธิไกร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม และนายกมลทัต บริหารพงศ์ นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ณ หมู่ 1 บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!