ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

28 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ขอเชิญชวนให้ทุกท่านจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน และนำวิธีมาฝากกันค่ะ
วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
1) จัดเตรียมภาชนะที่มีฝาปิด พร้อมนำภาชนะมาเจาะรูหรือตัดก้น
2) ขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงภาชนะ จากนั้นนำภาชนะใส่ลงในหลุมที่ขุดไว้
3) นำเศษอาหาร เศษผัก มาทิ้งในถัง และปิดฝามิดชิด
4) เมื่อทิ้งจนเต็ม ให้กลบแล้วย้ายถังไปจุดอื่น
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!