โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาประจำปีงบประมาณ 2567

2 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาประจำปีงบประมาณ 2567
จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดการออกบริการรับชำระภาษีตามวันเวลาและสถานที่ได้กำหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!