โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนอารมณ์ดีทุกชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2567

25 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 25 มีนาคม 2567
นายชัยเฉลิม นุชนุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนอารมณ์ดีทุกชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบ้านท่าเสา หมู่3 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนดูแลรักสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เรียนรู้ด้านสุขภาพตามฐานการเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!