นายก อบต.ท่าเสา เป็นประธานเปิดพิธีและมอบประกาศนียบัตร

20 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 มีนาคม 2567
นายชัยเฉลิม นุชนุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เป็นประธานเปิดพิธีและมอบประกาศนียบัตร ในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566
เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน
</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!