อบต.ท่าเสา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

15 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.
นายชัยเฉลิม นุชนุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตามโครงการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบางระทึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้อย่างมีความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!