พิธีโครงการแข่งขันกีฬาท่าเสาเกมส์ต้านยาเสพติด ปี 2567

13 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
⏰ เวลา 10.00 น.
นายชัยเฉลิม นุชนุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาเป็น
ประธานเปิดพิธีโครงการแข่งขันกีฬาท่าเสาเกมส์ต้านยาเสพติด ปี 2567 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล
ร่วมจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาท่าเสาเกมส์ต้านยาเสพติด ปี 2567
➡️ เพื่อสนับสนุนให้ เยาวชน และประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!