อบต.ท่าเสา ลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

8 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์2567
นายชัยเฉลิม นุชนุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา กับ สถานีตำรวจภูธรไทรโยค เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน ต่อไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!