อบต.ท่าเสา ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี

14 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 10.00 น.
นายชัยเฉลิม นุชนุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU ) ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมความรู้ทางกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!