อบต.ท่าเสา ขอความร่วมมือ งดการเผาพื้นที่โล่งทุกประเภท

10 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
ขอความร่วมมือ งดการเผาพื้นที่โล่งทุกประเภท งดการเผาไร่อ้อย ที่นา วัสดุทางการเกษตร วัชพืชในพื้นที่การเกษตร ขยะมูลฝอย ใบไม้ กิ่งไม้
ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธาณสุข พ.ศ. 2535
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 มาตรา 24(4)
หากไม่ปฎิบัติตามฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน3เดือน
หรือปรับไม่เกิน25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หากพบผู้กระทำความผิด โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!