อบต.ท่าเสา งานจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

1 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 10.00 น.
นายชัยเฉลิม นุชนุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เป็นประธาน งานจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา วัดพุตะเคียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุเตย โรงเรียนพุทธวิมุฒิวิทยา ผู้นำชุมชนบ้านพุองกะ หมู๋4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน4 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน
วัดพุตะเคียน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!