ขอเชิญประชาชนที่มารับบริการหรือผู้ที่ติดต่อราชการ

12 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

อบต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ขอเชิญประชาชนที่มารับบริการหรือผู้ที่ติดต่อราชการกับ อบต.ท่าเสา ทุกท่าน
#ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โดย สแกน QR Code หรือกดลิงค์ >> https://itas.nacc.go.th/go/eit/lqvt8g
เพื่อ ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!