เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

25 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิก กฟก.
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 15:00 น.
ตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้ง ได้ ณ ที่อำเภอ/เขตหรือ กฟก.สาขาจังหวัด
เข้าคูหา✖️กาเบอร์เดียวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์ 080-0702334 และเบอร์ 080-0702991
หรือเว็บไซต์ www.frdfund.org
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!