อบต.ท่าเสา ร่วมปรับปรุงบ้านผู้พิการ

6 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายชัยเฉลิม นุชนุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา มอบหมายให้ นายกมนทัต บริหารพงศ์ นักพัฒนาชุมชน และพนักงาน อบต.ท่าเสา เข้าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนางกมลพรรณ ศรีสวนพันธ์ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว หมู่ 7 บ้านพุมุด หลังจากได้รับงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 40,000 บาท และงบประมาณส่วนตัวของนายชัยเฉลิม นุชนุ่ม สมทบ เพื่อการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!