อบต.ท่าเสา พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

25 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 นายชัยเฉลิม นุชนุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้มอบหมายให้พนักงาน อบต.ท่าเสา พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ที่โรงเรียนพุม่วง-พุพง และในชุมชนหมู่ 4 บ้านพุองกะ โดยความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านท่าเสา ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านพุเตย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!