โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชน ประจำปี 2566

12 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายชัยเฉลิม นุชนุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชน ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!