ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกระทำอันเป็นฝ่าฝืนกฏหมายเกี่ยวกับการติดป้ายโฆษณา

27 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกระทำอันเป็นฝ่าฝืนกฏหมายเกี่ยวกับการติดป้ายโฆษณา หรือสิ่งอิ่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!