ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทันทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

22 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทันทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!