การยืนแบบและชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2566

15 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย การยืนแบบและชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!