โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุเตย

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     ตั้งอยู่ที่ 171 หมู่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์: 034 516 420