ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     ตั้งอยู่ที่ 333/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

เบอร์โทรศัพท์ : 034-540770

เว็บไซต์ : http://www.thasao-kan.go.th/