ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรอง อัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 0102005 หมู่ที่ 3 อำเภอไทรโยค บ้านท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัด

26 ธันวาคม 2566
 ประเภท : รายงาน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง