ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรีสอร์ทบ้านวังใหญ่ถึงไร่ผู้การธีรชัย) หมู่ที่ ๒ บ้านวังใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ