ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 9 บ้านวังเขมร ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ