ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150