ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา พร้อมติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านพุมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ